authenticating
story
Encyklopedie
referenční práce
rubriky
různé větve
lidské poznání
Starověk
Přírodopis
Plinius starší
16. století
“encyklopédia”
první použití
18. století
Denis Diderot
d'Alembert
Encyklopedie nebo systémový slovník věd, umění a řemesel
Voltaire
Montesquieu
Rousseau
Encyclopédistes
všeobecné přijetí
násilná kritika
konzervativci
myšlenka pokroku
proti
tradiční autority
ideologické vozidlo
Osvícení
racionální a materialistická vize
Dějiny světa
aplikované vědy a technické popisy
větší význam
V současné době
Encyclopaedia Britannica
Larousse
Brockhaus a Meyer
Velká portugalská a brazilská encyklopedie
(také v digitální verzi)