authenticating
story
Rolleova věta
spojitá
diferencovatelná
(má derivaci v každém bodě intervalu)
na