authenticating
story
Stonehenge
megalitická konstrukce
Wiltshire, Anglie
rituální povahy
svatyně
uctívání Slunce
různé fáze
~3000 BC
Neolitický
kolektivní hrob
~2800 BC
kruh monolitů
~2000 BC
Doba bronzová
velký kruh
.
.
pět trilithů
.
.
kruh menhirů
.
.
UNESCO